naar bso

 

Ouderportaal2

Login

 

Links

Kinderopvangtoeslag:
Via onderstaande link kunt u op de site van de Belastingdienst berekenen wat de hoogte van uw kindertoeslag bedraagt. Ook kunt u hier de toeslag aanvragen, wijzigingen doorgeven en alle overige informatie met betrekking tot de kindertoeslag raadplegen.

www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag

Downloads

Download hier onze Algemene Leveringsvoorwaarden

Download hier ons pedagogisch beleidsplan

Download hier de Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag

Download hier het protocol Wennen

Download hier het protocol Kindermishandeling

Download hier het protocol Kindermishandeling of ongewenste omgangsvormen door een beroepskracht

 

 

Download hier het contract incidentele opvang voor niet-vaste klanten

 

Adres: Langetaam 15a, 3155 TE Maasland, Postbus 31, 3155 ZG Maasland Telefoon: 010-59 22223Email: info@kdv-djoy.nl
Internet: www.kdv-djoy.nl Kamer van Koophandel: 52297772 BTW-nummer: NL.8503.82.853.B01 LRK: 628535685